Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ไตรมาส 1/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาส 4/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาส 3/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาส 2/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาส 1/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาส 4/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาส 3/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาส 2/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562
TOP