Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2565

ไตรมาส 2 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563
TOP