Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562
TOP