Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ไตรมาส 1/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาส 4/2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาส 2/2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาส 1/2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาส 4/2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาส 3/2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาส 2/2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาส 1/2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562
TOP