Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562
TOP