Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.ย. 2562

ไตรมาส 2/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 ส.ค. 2561

ไตรมาส 4/2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 มี.ค. 2561

ไตรมาส 3/2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 พ.ย. 2560

ไตรมาส 2/2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.ย. 2560

ไตรมาส 1/2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ก.ค. 2560
TOP