Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางวรรณกานต์  ขาวลาภ

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ

แรงงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP