Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวยุพิน มูลจันทะ

นางสาวยุพิน มูลจันทะ

แรงงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 18/2565

สรจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 18/2565

ประกาศ

ประกาศ

รับสมัครลูกจ้างกองทุน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 19 เม.ย. 2565

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ไตรมาส 4 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ค. 2565

ไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2565

ไตรมาส 2 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.พ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 มิ.ย. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP