Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ

แรงงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

โครงการ ม33เรารักกัน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มี.ค. 2564

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ไตรมาส 1/2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาส 4/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาส 3/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มิ.ย. 2563

ไตรมาส 2/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาส 1/2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

ไตรมาส 4/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP