Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ไตรมาส 1 ปี 2566

ครั้ง เผยแพร่โดย 4 ส.ค. 2566

ไตรมาส 4 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 16 พ.ค. 2566

ไตรมาส 3 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2566

ไตรมาส 2 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2566

ไตรมาส 1 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2566

ไตรมาส 4 ปี 2564

ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ค. 2565
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP