Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

5 เสือแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 10/2564

pll_content_description

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 10/2564 เพื่อร่วมพิจารณามาตรการ และกำหนดแผนการดำเนินการ เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

*********************

 

TOP