Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

แรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม (อสร.สัญจร) ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

pll_content_description

TOP