Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม มอบของบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนามผ่านศูนย์ปฏิบัติการโควิด – 19 จังหวัดนครปฐม

pll_content_description

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาศูนย์ปฏิบัติการโควิด – 19 จังหวัดนครปฐม ได้รับมอบของบริจาคจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม โดยมีนายอำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวรรณกานต์ ขาวลาภ นางพัชรนันท์ สมันตรัฐ และนางจรุงจิตร ฤกษ์อุดม ได้มอบน้ำตาล 222 กิโลกรัม ซอสปรุงรส 9 ลัง และผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน จำนวน 52 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนามผ่านศูนย์ปฏิบัติการโควิด – 19 จังหวัดนครปฐม

 

*********************

 

TOP