Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การป้องกันลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

pll_content_description

TOP