Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

pll_content_description

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ วัดสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กิจกรรมประกอบไปด้วย ทำบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 และฟังพระธรรมเทศนา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
(นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ) เป็นประธาน

TOP