Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

รับสมัครลูกจ้างกองทุน

pll_content_description

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3410 9706 ในวันและเวลาราชการ

TOP