Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

รองผู้ว่าฯนครปฐม นำทีมตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำทีมคณะทำงานออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม แรงงานจังหวัดนครปฐม ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2) บริษัท ไอซีพี ลัดดา จำกัด 3) บริษัท ไอซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
 
จากการตรวจสถานที่ทั้ง 3 แห่ง มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนให้ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะทำงานออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม อย่างเคร่งครัด
 
***************************
 
TOP