Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครปฐม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2564

pll_content_description

     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี 

     ในการนี้ นางสาวสุภาวดี ภาคสังข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวรัชภร ศิลปะขจร นักวิชาการแรงงาน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 ส่วนต่อขยาย ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
 
 
TOP