ข่าวเด่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ภาพข่าว: 

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

Daily News

 

 

 

Syndicate content