สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม