ขอเชิญร่วมโครงการ Essential English Listening & Speaking สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 ก.พ-26 มี.ค. 61 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไฟล์แนบขนาด
img-180118083553.pdf967.28 KB

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE