จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

ไฟล์แนบขนาด
img-171225132638.pdf678.55 KB