โครงการจังหวัดนครปฐม พบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐม

พบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และสาธิตการฝึกอาชีพ

การทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) โดยวิทยากรจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม