โครงการจังหวัดนครปฐม พบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐม

พบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และสาธิตการฝึกอาชีพ

การทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) โดยวิทยากรจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

     

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE