สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบในจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

 •  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
 • เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบในจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรงริเวอร์จังหวัดนครปฐม
 • โดยนำภารกิจด้านแรงงาน นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นโยบายกระะทรวงแรงงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
 • และะร่วมกับอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
 • สาธิตการฝึกอาชีพ (การพับผ้าขนหนู) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่พอเพียง
 •  
 •  
 •  
 •  

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE