โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม
อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม และอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม
นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยจัดสาธิตการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)
ณ วัดนครชื่นชุ่ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม