โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม
อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม และอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม
นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยจัดสาธิตการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)
ณ วัดนครชื่นชุ่ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE