วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม 

ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 

 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศาลายา

            โดยมีการจัดนิทรรศการด้านแรงงาน/ความปลอดภัย/ยาเสพติด ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

จัดหาตำแหน่งงาน สาธิตการฝึกอาชีพ กิจกรรมตอบปัญหาด้านแรงงานชิงรางวัล

         และบริการขึ้นทะเบียนคนจน 

 

 

 

 

 

 

  •  

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE