วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม 

ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 

 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศาลายา

            โดยมีการจัดนิทรรศการด้านแรงงาน/ความปลอดภัย/ยาเสพติด ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

จัดหาตำแหน่งงาน สาธิตการฝึกอาชีพ กิจกรรมตอบปัญหาด้านแรงงานชิงรางวัล

         และบริการขึ้นทะเบียนคนจน 

 

 

 

 

 

 

  •