การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ(ต้นแบบ) ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบการ(ต้นแบบ) และได้รับรางวัลระดับเพชร