การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ(ต้นแบบ) ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบการ(ต้นแบบ) และได้รับรางวัลระดับเพชร

 

 

  

 

 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE