นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

จัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2560

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมการสาธิตฝึกอาชีพ (จักสานใบมะพร้าว)

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE