นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

จัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2560

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมการสาธิตฝึกอาชีพ (จักสานใบมะพร้าว)

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

Daily News