โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครปฐม กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลกระทุ่มล้ม

จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2560