โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครปฐม กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลกระทุ่มล้ม

จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการมัดย้อมผ้า

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE