สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม 

จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE