จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุข แรงงานไทย นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน โดยจัดสาธิตการฝึกอาชีพ(ร้อยหินสี)

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม และอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุข แรงงานไทย

นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน โดยจัดสาธิตการฝึกอาชีพ(ร้อยหินสี)

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ ศาลาการเปรียญ วัดสำโรง อ.นครชัยศรี