จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุข แรงงานไทย นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน โดยจัดสาธิตการฝึกอาชีพ(ร้อยหินสี)

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม และอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุข แรงงานไทย

นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน โดยจัดสาธิตการฝึกอาชีพ(ร้อยหินสี)

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ ศาลาการเปรียญ วัดสำโรง อ.นครชัยศรี

 

 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE