โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมจีน น้ำพริกและน้ำยาต่างๆ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลท่ากระชับ

จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมจีน น้ำพริกและน้ำยาต่างๆ

ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE