โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมจีน น้ำพริกและน้ำยาต่างๆ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลท่ากระชับ

จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมจีน น้ำพริกและน้ำยาต่างๆ

ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2560