หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์

 

 

  

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE