หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีสตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

ร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีสตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม