หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีสตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

ร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีสตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE