อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลบางเลน

จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรพนักงานนวดแผนไทย

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 6 - 21 มกราคม 2560

 

 

   

 

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE