หน่วงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมขอพรปีใหม่ 2560 ผู้ว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 หน่วงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมขอพรปีใหม่ 2560 ผู้ว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE