สถานีแรงงาน ออกอากาศช่อง 11 (NBT) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 - 13.55 น. "ไขทุกปัญหา ปรึกษาทุกอาชีพ"

 

สถานีแรงงาน ออกอากาศช่อง 11 (NBT) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 - 13.55 น.

"ไขทุกปัญหา ปรึกษาทุกอาชีพ"

สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.mol.go.th/content/workerstation