สถานีแรงงาน ออกอากาศช่อง 11 (NBT) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 - 13.55 น. "ไขทุกปัญหา ปรึกษาทุกอาชีพ"

 

สถานีแรงงาน ออกอากาศช่อง 11 (NBT) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 - 13.55 น.

"ไขทุกปัญหา ปรึกษาทุกอาชีพ"

สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.mol.go.th/content/workerstation

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE