ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัด ชั้น4   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

Daily News