ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัด ชั้น4   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE