สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 3/2560

โครงการจังหวัดนครปฐม พบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว: 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ภาพข่าว: 

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน

Daily News

 

 

 

Syndicate content