สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 3/2561

สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2/2561

พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0

ภาพข่าว: 

พลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล

สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 1/2561

แรงงานไทย ร่วมใจต้านโกง

 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE

 

Syndicate content