ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัด ชั้น4

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 

โทรศัพท์ : 034-340-045-6

สื่อสาร มท. : 60051

โทรสาร : 034-340-045

E-mail : nakhonpathom@mol.go.th

Facebook :สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

 ID LINE : npt.mol

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

หรือ QR CODE